Ingyenes elektronikus könyvtár

Boldogság és gazdaság - A buddhista közgazdaságtan eszméi - Zsolnai László

ÁR: INGYENES
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI
KIADÁSI DÁTUM: 2010
FÁJL MÉRET: 7,45
ISBN: 9789632792910
NYELV: MAGYAR
SZERZŐ: Zsolnai László

Az összes Zsolnai László könyv, amelyet olvastat és letöltött tőlünk

Leírás:

Boldogság és gazdaság - A buddhista közgazdaságtan eszméi leírása A kötet a budd­his­ta köz­gaz­da­ság­tan (budd­hist eco­no­mics) gon­do­lat­kö­ré­be nyújt be­te­kin­tést. A budd­his­ta köz­gaz­da­ság­tan - a budd­hiz­mus alap­esz­méi által ins­pi­rál­tan - a gaz­da­ság és a gaz­da­sá­gi te­vé­keny­sé­gek új­faj­ta meg­kö­ze­lí­té­sét adja. A ma ural­ko­dó (ma­inst­ream) köz­gaz­da­sá­gi meg­kö­ze­lí­tés­sel szem­ben a vá­gyak ön­kén­tes kor­lá­to­zá­sát, mások ön­zet­len szol­gá­la­tát hir­de­ti, a béke, az öko­ló­gi­ai fenn­tart­ha­tó­ság és a bol­dog­ság meg­va­ló­sí­tá­sá­ra tö­re­ked­ve. Ezek az esz­mék első hal­lás­ra meg­hök­ken­tő­nek tűn­het­nek az ön­ér­dek­kö­ve­tés­re sar­kalt, fo­gyasz­tás­ori­en­tált nyu­ga­ti ember szá­má­ra, azon­ban a je­len­ko­ri öko­ló­gi­ai és pénz­ügyi vál­ság egé­szen új meg­vi­lá­gí­tás­ba he­lye­zi a dol­go­kat.

...az ökológiai fenntarthatóság és a boldogság megvalósítására ... PDF A buddhista közgazdaságtan eszméi - Typotex ... . Boldogság és gazdaság A buddhista közgazdaságtan eszméi Zsolnai László (szerk.) Megjelent: Az ökológiai gondolat sorozat részeként a Typotex-nél A budd­his­ta köz­gaz­da­ság­tan (budd­hist eco­no­mics) - a… Boldogság és gazdaság, szerző: Zsolnai László (szerk.), Kategória: Közgazdaság, üzlet, Ár: 2 610 Ft A nyugati stílusú fogyasztói kapitalizmus helyett egy olyan etikus és spirituális gazdasági modellről beszél nekünk, amely figyelembe veszi a természet, a társadalom és a jövő generációk érdekeit is. A BuddhaFM rádióban Boldogság és gazdaság - A buddhista közga ... Boldogság és gazdaság - A buddhista közgazdaságtan eszméi ... . A BuddhaFM rádióban Boldogság és gazdaság - A buddhista közgazdaságtan eszméi című könyvéről kérdeztük. BOLDOGSÁG ÉS GAZDASÁG, A buddhista közgazdaságtan eszméi Az ökológiai gondolat sorozat Szerkesztette: Zsolnai László Typotex Kiadó, 2010 A buddhista közgazdaságtan (buddhist economics) a gazdaság és a gazdasági tevékenységek újfajta megközelítését adja. A ma uralkodó (mainstream) közgazdasági megközleítéssel szemben a vágyak önkéntes korlátozását és mások önzetlen szolgálatát hirdeti, és ezáltal törekszik a béke, az ökológiai fenntarthatóság és a boldogság megvalósulására. Boldogság és gazdaság (teljes e-könyv) 1-230: 2.7 MB: Tartalom: 5-5: 247 kB: Zsolnai László: Előszó - A buddhista közgazdaságtan horizontja: 7-24: 325 kB: Kovács Gábor: A fordító megjegyzése: 25-26: 242 kB: Knut J. Ims és Zsolnai László: Mélyökológia és buddhizmus: 27-40: 480 kB: P.A. Payutto: „Közép Út" a ... A kötet a buddhista közgazdaságtan (buddhist economics) gondolatkörébe nyújt betekintést. A buddhista közgazdaságtan - a buddhizmus alapeszméi által inspiráltan - a gazdaság és a gazdasági tevékenységek újfajta megközelítését ad Válogatott Közgazdász - Közgazdaságtan linkek, Közgazdász - Közgazdaságtan témában minden! Megbízható, ellenőrzött tartalom profi szerkesztőtől - Neked. A buddhista közgazdaságtan eszméi Fülszöveg megjelenítése A budd­his­ta köz­gaz­da­ság­tan (budd­hist eco­no­mics) - a budd­hiz­mus alap­esz­méi által ins­pi­rál­tan - a gaz­da­ság és a gaz­da­sá­gi te­vé­keny­sé­gek új­faj­ta meg­kö­ze­lí­té­sét adja. Boldogság és gazdaság (2010) vásárlás 1 160 Ft! Olcsó Boldogság és gazdaság 2010 Könyvek árak, akciók. Boldogság és gazdaság (2010) vélemények. A budd­his­ta köz­gaz­da­ság­tan (budd­hist eco­no­mics) - a budd­hiz­mus alap­esz­méi által ins­pi­rál­tan - a gaz­da­ság és a gaz­da­sá­gi te­vé­keny­sé­gek A buddhista közgazdaságtan (buddhist economics) - a buddhizmus alapeszméi által inspiráltan - a gazdaság és a gazdasági tevékenységek újfajta megközelítését adja. A ma uralkodó (mainstream) közgazdasági megközelítéssel, a profitnövelés mindenkori akarásával szemben, vágyak önkéntes korlátozását, a mások önzetlen szolgálatát gazdaságosnak tekinti, sőt a ... Ebben a kötetben a buddhista közgazdaságtan eszméi találhatók. Ennek megfelelően a „BOLDOGSÁG ÉS GAZDAGSÁG" című ezen kiadványt a buddhista közgazdaságtan eszméi iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, akik többek között azt is nyomon követhetik, hogy Bhutánban a bruttó nemzeti össztermék (GDP) helyett a buddhista közgazdaságtan...