Ingyenes elektronikus könyvtár

A nemesség - Kempelen Béla

ÁR: INGYENES
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI
KIADÁSI DÁTUM: 2012
FÁJL MÉRET: 12,37
ISBN: 9789638940988
NYELV: MAGYAR
SZERZŐ: Kempelen Béla

Az összes Kempelen Béla könyv, amelyet olvastat és letöltött tőlünk

Leírás:

A nemesség leírása "(...) Ennek a könyvnek megírásánál, mely mindazon tudnivalókat felöleli, melyekre nemesi ügyekben valakinek csak szüksége lehet, két szempont lebegett szemeim előtt: röviden vázolni a nemesség multját, történetének fontosabb eseményeit s kiváltságos köz- és magánjogi helyzetét; a másik: felvilágosítással szolgálni minden előforduló nemesi kérdésben. Az igaz hazafi talán mindkét részében meg fogja találni benne mindazt, mit e két szempontra való tekintettel csak kereshet benne: a nemesség dicső, fényes történeti multjában nem tetszelegni, hanem belőle példát és erőt fog meríteni a haza iránti kötelessége teljesítésére és megbízható útbaigazítást talál majd mindazon kérdésekben, melyek a nemesség régi fényének a változott körülmények daczára is annyira-mennyire megőrzésére vonatkoznak. E két szempont nemhogy nem ellentétes egymással, de sőt szorosan egymásba kapcsolódik. Annak az intézménynek, mely ezer éven át becsülettel megállta a helyét, kétségtelenül joga van az élethez a második ezerévben is. E joggal szemben azonban a kötelességek állanak s e kötelességek teljesítése vagy elhanyagolása adja meg az intézmény további fennállásának feltételeit. Könyvem megfelelt magam elé tűzött czéljának, ha mindazokat, kik hozzáfordulnak, útbaigazítással látta el és legalább egy pillanatra gondolkodóba ejtette az olvasót a nemesség multja és jövője felől; szerénytelenség nélkül többre nem vállalkozhattam, ennél kevesebbet adni pedig nem akartam." (a Szerző)

...n érte vád, hogy éppen arról feledkezik meg, ami létének legfőbb indoka volt: a honvédelemről ... Nemesség - Wikipédia ... . Ám a fegyveres szolgálat költséges kiváltság: a nagyurak még megengedhették maguknak, a nemesi tömegeknek erre se pénze, se energiája nem maradt. A nemesség hármas - kis-, közép- és főnemesség - felosztása sokáig a birtokok, falvak vagy falurészek számbavételén alapult. A nemesség 60 %-át kitevő kisnemességnek vagy egyáltalán nem volt birtoka vagy legfeljebb egy-egy falutöredékkel rendelkezett. A HAJDANI NEMESSÉG EMLÉKE Láttam kelni serény lován: Honnomnak szomorú halmain a nemest. Látt ... Magyar nemesség - Wikipédia ... . A HAJDANI NEMESSÉG EMLÉKE Láttam kelni serény lován: Honnomnak szomorú halmain a nemest. Láttam, mint emelé vasát, Rettentő tüzesen a magas ég felé. Romlást hinte komoly szeme, Arcán bú lebegett és kitörő boszú, Biztos lépte előtt halál, A huszita nemesség Podjebrád György királlyal az élen megegyezett, hogy György halála után Kázmér fia, Ulászló, lesz a cseh király (1471-1516). A katolikus nemesség pedig segítséget kért Hunyadi Mátyástól ....